Thursday, 30 December 2010

මා සමඟින් නුඹත් වරේ..............

වසරක ගෙවුම වසරක ඇරඹුමට හැරේ
වැසි දිය සමඟ නව සිතුවිලි බිමට පෙරේ
අවසන වසරෙ හැම උවදුරු පලව හැරේ
පියවර නගමු මා සමඟින් නුඹත් වරේ

No comments:

Post a Comment